Retour

Bedenktijd en ontbindingsrecht

Als je een aankoop doet bij Luwe Trading , krijg je wettelijk 14 kalenderdagen bedenktijd. De bedenktijd begint op de dag nadat je order is geleverd. Deze periode geeft je de mogelijkheid het product te bekijken en de tijd om na te denken of je de order wilt houden of retourneren.
Binnen de bedenktijd heb je als koper het recht om, zonder opgave van reden, de koop te ontbinden.

Dit ontbindingsrecht geldt uitsluitend wanneer je het product hooguit hebt gebruikt in zoverre dat je kunt beslissen of je het wilt houden of niet. Het recht op ontbinding geldt niet wanneer je handelt in beroep of bedrijf, of als de koop zaken betreft zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW.

Niet-toegestane handelingen Als koper mag je, met betrekking tot het product waarvan de koop ontboden is/wordt, geen handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan de fabrikant of door de fabrikant aangewezen personen. Ook mag je geen handelingen verrichten waardoor waardevermindering aan het product ontstaat of waardoor het product door Luwe Trading BV niet meer als nieuw kan worden aangeboden.

Welke handelingen niet toegestaan zijn, vind je meestal in de bij het product geleverde beschrijving, handleiding of op de website van de fabrikant. Zo mag je bijvoorbeeld niet verzegelingen, onderdelen of serienummers verwijderen.

Schadevergoeding door de koper Indien je binnen de bedenktijd de producten niet of niet compleet terugzendt of ze in beschadigde of anderszins verslechterde toestand terugzendt, moet je de schade vergoeden die daardoor is ontstaan. Dit geldt ook als de schade is ontstaan tijdens gebruik in naleving van de voorschriften van de fabrikant.

Dit is alleen anders wanneer de schade is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. Als koper kun je de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen. Dat kun je doen door nauwkeurig alle retourinstructies na te leven die Luwe Trading BV je bij de orderbevestiging verstrekt.
Bij beschadiging of tenietgaan van een product, heeft Luwe Trading BV het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik. Normaal gebruik heeft uitsluitend het doel het product uit te proberen. Ook moeten hierbij de voorschriften zijn opgevolgd die behoren bij het product of de retourzending.

Niet-retourneerbare producten

in principe geldt het recht op ontbinding niet voor:
Producten die tot stand zijn gebracht overeenkostig specificities van de koper.
Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
Producten die snel kunnen bedervern of verouderen.

Annulering

Wil je een nog niet ontvangen bestelling annuleren? Neem dan contact op met onze klantenservice via mail of via onze chatservice, dan annuleren wij kosteloos je bestelling. Een eventuele, door ons ontvangen vooruitbetaling wordt meestal binnen enkele werkdagen (en uiterlijk binnen 14 dagen) teruggestort.

Retourneren binnen de bedenktijd

Wil je een product binnen de bedenktijd na ontvangst retourneren? Neem dan de volgende actie:
Heb je een Luwe Trading Account van een website waar het product gekocht is? Log dan in op je persoonlijke account en meld je retournering zelf digitaal bij ons aan.

Heb je geen account? Geef je retouropdracht dan schriftelijk via e-mail of post door aan onze klantenservice.

T.a.v Luwe Trading, colonnade 20, 7609ZW Almelo
Informatie over de retourprocedure vind je bij. Is het product defect en valt de datum van je retouraanvraag (net) buiten de bedenktijd? Dan kun je gebruikmaken van onze Reparatie service